Số Dư:

MỞ HỢP ĐỒNG BRS


Chức năng này đang tạm tắt để nâng cấp blockchain
Mở bán từ ngày 01/01/1970 đến ngày 01/01/1970

Tổng phát hành: 0 BRS

Số lượng đã phát hành online: 0 BRS

Lưu ý: Chúng tôi đang phát hành BRS trên nhiều kênh online và cả offline, nên dữ liệu thực tế phát hành BRS có thể cập nhật chậm 1 vài ngày trên explorer

STT Ngày đặt Số lượng Quy đổi VNDC Tổng